Air yang Membusuk

Kalau sebuah kolam hanya menerima aliran air terus menerus tetapi tidak pernah dialirkan ketempat lain, maka air kolam itu lama-kelamaan akan berwarna hijau. Selanjutnya air disitu akan membusuk serta menjadi sarang nyamuk.
Air yang Membusuk
Kita orang kristen berkewajiban untuk membagikan berkat-berkat rohani kepada orang-orang lain. Kalau kita hanya menerima saja tanpa menyalurkan berkat itu kepada orang lain, kehidupan rohani kita akan membusuk, hidup tidak tenang, selalu diliputi kekacauan dan kegelisahan.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.